ВТОРА СЛИВЕНСКА КОННА ЧЕТА

Тази вторд по ред Сливенска конна чета била известна и под името „Сливенска волентирска кавалерия”. Събрана в Сливен по инициатива на местното поборничес&й^дружество и особено на председателя му Димитър Куртев, който поел командата на първата конна чета на П. Хитов. Начело на втората Сливенска коНйа чета застанал Дянко Цоцков. Първоначално тя включвала 40 доброволци, но по-късно нараснала на 80—100 човека и някъде я отбелязват като ескадрон.’ От Сливен четата тръгнала на 15 септември 1885 г. за турската граница — през.Ямбол за с. Гълъбец. Установила се най-напред в Елхово, но после я прехвърлили на стражевата линия от с. Устрем, Тополовградско, до с. Факия, Грудовско. На четата била възложена и разузнавателната служба по границата. По тези места останала до 12 януари 1886 г. и след приключването на войната на Сърбия с България.

 

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., с. 32.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника