ВТОРА СВИЩОВСКА ЧЕТА

Формирана в Свищов между 10—14 септември 1885 г. Водена от Димитър Пашанков, на 15 септември четата се отправила с кораб за Русе. Съгласно плана тя трябвало оттам да стигне с влак до Шумен и да се отправи за турската граница. Четата действително пристигнала в Шумен, но там била присъединена към организираната също тогава Шуменска доброволческа дружина като II свищовска чета. Наброявала 110 доброволци. Като част от Шуменската дружина участвала в сръбско-българската война от 1885 г. във Видинския участък на фронта.

 Участници в четата: 1 .Димитър Пашанков — предводител на четата; 2. Парашкева М. Табакова — от Свищов, 29-годишна. Знаменосец на четата; 3. Алеко Д. Лазаров — от Свищов, 19-годишен; 4. Алекси Димитров — от Ст. Загора, 28-годишен; 5. Ангел Мартинович — от с. Баюзи, Черна гора (Югославия), 25-годишен; 6. Атанас Киринков — от Свищов, 28-годишен; 7. Богдан Иванов — от с. Пейчиново, Беленско, 40-годишен. Участвал и в Българското опълчение, II дружина, в Освободителната война; 8. Божин Теодоров — от Свищов, 36-годишен; 9. Бочо Петров — от с. Катунец, Ловешко, 33-годишен; 10. Братан Павлов — от с. Равнище, Тетевенско, 23-годишен; 11. Васил Иванов — от Сопот, 20-годишен; 12. Васил Митев — от Свищов, 22-годишен; 13. Васил Петков — от Габрово, 22-годишен; 14. Витан Иванов — от Бяла Паланка (Югославия); 15. Георги Димов — от Самоков, 22-годишен; 16. Георги Иванов — от Свищов, 22-годишен; 17. Георги Кръстев — от с. Видраре, Тетевенско, 30-годишен; 18. Георги Пенков — от Айтос, 19-годишен; 19. Георги Райков Ешиклиев — от Свищов, 26-годишен; 20. Георги Стоянов — от Лом, 24-годи-шен; 21. Гечо Тодоров — от Троян, 20-годишен; 22. Даки Тончев — от Свищов, 30-годишен; 23. Данко Недялков — от с. Ново село, Троянско, 19-годишен; 24. Димитър Гугов — от Панагюрище, 19-годишен; 25. Димитър Драганов — от Тулча, 23-годишен; 26. Димитър Илиев — от с. Новград, Свищовско, 30-годи-шен. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина; 27. Димитър Пенчев — от с. Осиковска Лакавица, Ботевградско, 22-годишен; 28. Димитър Стоев — от с. Своде, Ботевградско, 18-годишен; 29. Димитър Тодоров — от с. Бълга-рене, Свищовско, 30-годишен; 30. Димитър Христов — от с. Влахи, Санданс-ко, 20-годишен; 31. Добри Ангелов — от Свищов, 35-годишен; 32. Дончо Стоянов — от с. Мекиш, Великотърновско, 18-годишен; 33. Досю Дечев — от Габрово, 25-годишен. Участвал и в Българското опълчение, V дружина; 34. Евтим Мильов — от Кюстендилско, 21-годишен; 35. Енчо Николов — от с. Кулина вода, Никополско, 21-годишен; 36. Жеко Кръстев — от Шумен, 23-годишен; 37. Желязко Иванов — от Ст. Загора, 18-годишен; 38. Желязко Петров — от Трявна, 33-годишен; 39. Иван Данаилов — от Македония; 40. Иван Вутов — от с. Осиковица, Ботевградско, 18-годишен; 41. Иван Атанасов — от Плевен, 20-годишен; 42. Иван Иванов — от Свищов, 19-годишен; 43. Иван Михайлович —■ от Провадия, 23-годишен; 44. Иван Петров — от Свищов, 20-годишен; 45. Иван Филипов — от с. Агатово, Севлиевско, 18-годишен; 46. Иван Хаджипо-пов — от Свищов, 23-годишен; 47. Иван Николов — от с. Церово, Софийско, 20-годишен; 48. Иван Кънев — от с. Драгомирово, Свищовско, 22-годишен; 49. Иван Стойков — от Кюстендил, 40-годишен; 50. Иван Христов — от Калофер, 18-годишен; 51. Иванчо Занков — от Свищов, 25-годишен; 52. Илия А. Карагенов — от Свищов, 22-годишен; 53. Илия Велинов — от Копривщица, 20-годишен; 54. Илия Димитров — от с. Мечка, Никополско, 28-годишен. Участвал и в Българското опълчение, III дружина; 55. Йонко Цонков — от с. Врабево, Ловешко, 20-годишен; 56. Коста Русинов — от Лом, 20-годишен; 57. Коста Стефанов — от Охрид, 26-годишен; 58. Куни (Къню) Маринов — от с. Комаре-во, Плевенско, 35-годишен; 59. Кунчо Рашов — от Тетевен, 32-годишен; 60. Лазар Киров — от Славяново, Плевенско, 19-годишен; 61. Лазар Николов — от с. Новград, Свищовско, 30-годишен; 62. Манол Минов — от Пирот, 22-го-дишен; 63. Марко Димов — от Тетово, Македония, 38-годишен; 64. Найден Стоянов — от с. Дерманци, Луковитско, 28-годишен; 65. Никола Василев — от с. Осиковица, Ботевградско, 19-годишен; 66. Нено Иванов — от с. Врабево, Ловешко, 20-годишен; 67. Никола Михайлов — от Пловдив, 30-годишен; 68. Никола Попов — от Карлово, 20-годишен; 69. Никола Стоянов — от В. Търново, 20-годишен; 70. Николай Ламбов — от Свищов, 19-годишен; 71. Николай Константинов — от Свищов, 28-годишен; 72. Николай Найденов — от Свищов, 20-годишен; 73. Панталей Т. Карастоянов — от Свищов, 18-годишен; 74. Пепи Кочев — от с. Лозица, Никополско, 27-годишен; 75. Петър Тончев — от Свищов, 45-годишен; 76. Петър Христов — от с. Патрешко, Троянско, 19-го-дишен; 77. Панайот Ненов — от с. Карлуково, Луковитско, 18-годишен; 78. Пантелей Димитров — от Лом, 22 -годишен; 79. Пенчо Иванов — от В. Търново, 20-годишен; 80. Петко Маринов — от с. Ломец, Троянско, 19-годишен; 81. Петко Николов — от с. Логшн, Тетевенско, 19-годишен; 82. Парашкева Георгиева — от Свищов, 19-годишна; 83. Петър Димитров — от с. Равнище, Тетевенско, 20-годишен; 84. Петър Кънчев — от с. Ново село, Троянско, 20-годи-шен; 85. Петър Николов — от Трявна, 21-годишен; 86. Пею Рачев — от Габрово, 20-годишен; 87. Славейко Димитров — от с. Червена, Свищовско, 19-годи-шен; 88. Стани Цвятков — от Свищов, 35-годишен; 89. Славчо Първанов — от с. Мечка, Никополско, 21-годишен; 90. Спас Иванов — от с. Белица, Разложко, 20-годишен; 91. Стефан Генчев — от Калофер, 18-годишен; 92. Стефан Минчев — от Дряново, 19-годишен; 93. Стефан Атанасов — от с. Ново село, Троянско, 18-годишен; 94. Стерю Янков — от Свищов, 32-годишен. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина през Освободителната война; 95. Стефан Стоянов — от Елена, 19-годишен; 96. Стефан Цанков — от Габрово, 20-годи-шен; 97. Стефан Янков — от Карлово, 32-годишен; 98. Стойчо Л. Райков — от с. Ново село, Троянско, 19-годишен; 99. Стойчо Неделчев — от Нова Загора. 21-годишен; 100. Стоян Вълков — от с. Радювене, Ловешко, 20-годишен; 101. Танас Зинков — от с. Козар Белене, Свищовско, 20-годишен; 102. Тачо Я. Янакиев — от Свищов, 23-годишен; 103. Ташо Тодоров — от с. Долен, Неврокоп-ско, 23-годишен; 104. Тодор Гешов — от с. Долни Луковит, Оряховско, 18-го-дишен; 105. Тодор Иванов — от Враца, 22-годишен; 106. Тотю Лалов — от с. Катунец, Ловешко, 22-годишен; 107. Христо Ганев — от с. Свежен, Пловдивско, 27-годишен; 108. Христо П. Пашов — от Етрополе, 21-годишен; 109. Тодор Цветков Германски — от с. Босилковци, Беленско. Жител на с. Телиш, Плевенско; 110. Юрдан Ив. Мещеров — от Свищов, 21-годишен.

 

Лит.: НБКМ—БИА, ф. 164, а. е. 5 – Тодор Божинов.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника