ВТОРА ВИДИНСКА ЧЕТА

Съставена във Видин на 7—8 септември 1885 г. от 125 доброволци, уве­личили се после на 200 души. Организирана веднага след Съединението, в очакване на турско нахлуване в България. На 10 септември четата потеглила с кораб от Видин за Лом, където престояла два дни и на 12 септември оттам се отправила пеша за София. В столицата втората Видинска чета била вклю­чена във II Софийска опълченска поборническа дружина. Четата се предвож­дала от Димитър Ганчев от Видин. С нея вървяла и малка черногорска чета от 20—30 черногорци със свое знаме. Командир на II Софийска дружина ста­нал капитан Кавалов. След 10-дневно обучение, на 29 септември дружината заминала за Брезник. После била и в Трън, с. Ломница, Трънско. Прекарала в Трънско целия месец октомври 1885 г. На 29 октомври към Видинската чета в дружината се присъединила в с. Врабча още една доброволческа чета от 60 души. Тя участвала в сражението при Сливница и на други места на фронта. С боеве четата достигнала до Пирот. В същата чета участвала и доброволка­та Йонка Маркова от с. Бойница, Кулско, записана под името Иван Марков, родена през 1862 г., наградена с орден за храброст.

 

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., 55—56; Вълчинов, поручик. Възпоминания от Сръб­ско-българската война 1885. С., 1892, с. 7, 14, 23, 29; И в а н о в, П. Три портрета от Сръбско- българската война. — Искра (Шумен), 3, 1891, № 5—6.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника