ЯНАКИЕВ, Иван

ЯНАКИЕВ, Иван — обществен деец от Чирпан. Взел участие в националнореволюционните борби като член на частния революционен комитет в Чирпан. Включил се в съединисткото движение и бил член на тайния революционен комитет за съединение в града. В неговия дом се провеждали заседанията на чирпанските съзаклятници.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника