ЮРУКОВ, Данаил Стефанов

Данаил Юруков

Данаил Юруков

ЮРУКОВ, Данаил Стефанов (25. V. 1852, Брацигово — 16. VII. 1926, София) — обществен и политически деец. Произхождал от заможно търговско семейство. Учил в родното си място и в Пловдив. От 1867 до 1878 се занимавал с търговия. Взел участие в подготовката на Априлското въстание 1876. След Освобождението играл активна роля в обществено-политическия живот на Източна Румелия. Участвал в ръководството на южно-българските комитети „Единство”. През 1878 бил избран за член на Татарпазарджишкия съдебен съвет. От юни до октомври 1879 бил съветник на Татарпазарджишката префектура, а от декември 1879 до декември 1882 — председател на углавното отделение на Татарпазарджишкия окръжен съд. Бил депутат в Областното събрание, член на Постоянния комитет за 1882 — 1883, 1883 — 1884, 1884 — 1885 и виден деец на Народната партия (съединистка). Редактирал в. „Съединение”. Станал член на Временното правителство след провъзгласяване на Съединението 1885. Публикувал „Спомени из политическия живот на България” (1922), в които се съдържат сведения за подготовката и провъзгласяването на Съединението.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника