ЗЛАТИШКА ЧЕТА

Численият състав на Златишката чета бил 70 доброволци. Предвождал я Петър Чолаков, златишки народен представител. Четата потеглила от Златица на 19 септември 1885 г. и след два дни, на 21 септември, дошла в София. Тук тя била причислена към II софийска опълченска дружина и с нея изпратена на фронта срещу сръбските войски.

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., 55—56.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника